Skip to main content

Το Λουξεμβούργο ηγείται της Ευρώπης στην αντισύλληψη

Με βαθμολογία 94,2%, το Λουξεμβούργο κατέλαβε την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη αντισύλληψης του "Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα", ακολουθούμενο από κοντά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Ο Άτλαντας Αντισύλληψης 2024 καταρτίζει την κατάταξή του με βάση την αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής κάθε χώρας όσον αφορά την πρόσβαση στα αντισυλληπτικά, τη συμβουλευτική οικογενειακού προγραμματισμού και την παροχή διαδικτυακών πληροφοριών για την αντισύλληψη.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές στην πολιτική αντισύλληψης μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Ο"Άτλας πολιτικής αντισύλληψης 2024" αποκαλύπτει τις διαφορές: Ενώ οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως το Λουξεμβούργο (94,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (94,1%), η Γαλλία (93,2%) και το Βέλγιο (91,1%), κατατάσσονται σε υψηλές θέσεις όσον αφορά την παροχή ολοκληρωμένης πρόσβασης σε αντισυλληπτικά και συμβουλευτική, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία (33,5%), η Ουγγαρία (40,0%) και η Αρμενία (40,7%), βρίσκονται στο κατώτερο άκρο του φάσματος.

Χώρες όπως οι Κάτω Χώρες (81,1%), η Σουηδία (77,1%) και η Γερμανία (75,1%) παραμένουν στην πρώτη τρίτη θέση. Η Αυστρία (61,7%), η Ελβετία (58,3%) και η Ιταλία (57,3%), για παράδειγμα, βρίσκονται στη μεσαία θέση.

Η πρωτοβουλία του Λουξεμβούργου να καλύψει πλήρως το κόστος των αντισυλληπτικών χωρίς ηλικιακά όρια (εκτός από τα προφυλακτικά) από την 1η Απριλίου 2023 όχι μόνο κάνει τη χώρα να ξεχωρίζει στην Ευρώπη, αλλά αποτελεί και μια έντονη αντίθεση με την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη. Σε ορισμένες χώρες, η πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης, η παροχή πληροφοριών και η κοινωνική αποδοχή της αντισύλληψης παραμένουν μεγάλες προκλήσεις. Ειδικά η Πολωνία, με κατάταξη πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υπογραμμίζει την ανάγκη για πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό.

Αρκετές χώρες στην Ευρώπη καλύπτουν το κόστος

Ο άτλαντας αναλύει συνολικά 46 χώρες στην Ευρώπη και δείχνει ότι, παρόλο που 22 χώρες καλύπτουν εν μέρει το κόστος ορισμένων αντισυλληπτικών και 44 χώρες προσφέρουν συμβουλευτική μέσω του εθνικού συστήματος υγείας, η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Ενώ στη Δυτική Ευρώπη η επιστροφή του κόστους των αντισυλληπτικών παρέχεται συχνά τουλάχιστον για επιλεγμένα αντισυλληπτικά και ορισμένες ηλικιακές ομάδες και η πρόσβαση στη συμβουλευτική είναι ευρέως διαδεδομένη, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παλεύουν με την περιορισμένη διαθεσιμότητα, το υψηλό κόστος και την έλλειψη πληροφόρησης.

Εκτός από το Λουξεμβούργο, η Γαλλία αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα κάλυψης του κόστους: από το 2022, το κόστος των αντισυλληπτικών για τις γυναίκες ηλικίας έως 25 ετών καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας, ενώ από το 2023 τα προφυλακτικά διατίθενται επίσης δωρεάν στα φαρμακεία για τις Γαλλίδες ηλικίας έως 25 ετών. Κάτι παρόμοιο υπάρχει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ηγετική θέση του Λουξεμβούργου στον τομέα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής στήριξης και των επενδύσεων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Το παράδειγμα του Μεγάλου Δουκάτου δείχνει ότι η πρόοδος είναι δυνατή όταν οι κυβερνήσεις θέτουν προτεραιότητες και κατανέμουν τους πόρους ανάλογα.

Χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης

Το χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης στον τομέα της πολιτικής αντισύλληψης μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι όλοι στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τους πόρους που απαιτούνται για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αναπαραγωγική τους υγεία.

Ο πρωτοποριακός ρόλος του Λουξεμβούργου και το έργο οργανώσεων όπως η Planning Familial αποτελούν εμπνευσμένα παραδείγματα για το πώς η δέσμευση και η πολιτική υποστήριξη μπορούν να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Ελπίζουμε ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα για να ξεπεραστούν οι αποκλίσεις στην αντισυλληπτική πολιτική και να δημιουργηθεί μια Ευρώπη όπου όλοι θα έχουν το δικαίωμα στην ελεύθερη και ενημερωμένη επιλογή του οικογενειακού προγραμματισμού.

Η προστασία θα πρέπει επίσης να διαδραματίσει ρόλο

Εκτός από την αντισύλληψη, πιστεύουμε ότι η προστασία από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα πρέπει επίσης να διαδραματίσει ρόλο. Δυστυχώς, πολλά αντισυλληπτικά δεν παρέχουν επαρκή προστασία κατά των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και αυτά έχουν αυξηθεί και πάλι τα τελευταία χρόνια. Είναι υπέροχο όταν τα αντισυλληπτικά διατίθενται δωρεάν - αλλά αν δεν περιλαμβάνονται προφυλακτικά, όπως στο παράδειγμα του Λουξεμβούργου, τότε δυστυχώς δεν υπάρχει προστασία από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Επίσης, εδώ δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ορμονικές παρενέργειες, με το αντισυλληπτικό χάπι να προωθείται ως η κύρια επιλογή. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν δικαιολογημένα τις ορμονικές παρενέργειες.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Διαθέσιμα κατάλληλα προφυλακτικά στην Ευρώπη

Παρόλο που σίγουρα υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν σε πολλές χώρες και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστασία από ασθένειες, τα καλά νέα είναι ότι έχουν συμβεί πολλά τα τελευταία χρόνια και τα κατάλληλα προφυλακτικά μας από το Mister Size, για παράδειγμα, είναι πλέον διαθέσιμα σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Στην επισκόπηση των χωρών του Mister Size

Τα ταιριαστά προφυλακτικά σε διαφορετικά μεγέθη έχουν το πλεονέκτημα ότι αυξάνουν την ασφάλεια και την καλή αίσθηση κατά τη χρήση των προφυλακτικών σε σύγκριση με τα τυπικά προφυλακτικά. Εάν το προφυλακτικό σας ταιριάζει, δεν θα γλιστρήσει ή θα περιορίσει το πέος σας και μπορείτε να απολαύσετε την ερωτική σας ζωή χωρίς καμία ανησυχία. Τα προφυλακτικά είναι εύκολα και φθηνά διαθέσιμα και μπορείτε επίσης να τα παραγγείλετε στο διαδίκτυο, για παράδειγμα.

Βρείτε το κατάλληλο προφυλακτικό τώρα

Mister Size
Περισσότερα άρθρα

Προσδιορίστε το σωστό μέγεθος προφυλακτικού σε 4 απλά βήματα

Διαβάστε τώρα

Υπάρχουν θερμοκρασίες που είναι επικίνδυνες για τα προφυλακτικά;

Διαβάστε τώρα

Τοποθέτηση προφυλακτικού σωστά - πώς να το κάνετε χωρίς να είναι ενοχλητικό

Διαβάστε τώρα